FC2ブログ
2014年10月16日 (木) | Edit |
     DSC04878mini1.jpg
konoshashinnmo kextukoumaenoshashinnnanndesu♪


     DSC04879mini2.jpg

nannto5gatunoshashinndesu~♪
yakikare-wotabeniixtutaatono dekigotodesu~♪
mojiniarushoutenngaino urarojinihairikonndemimashita~♪


   DSC04881mini4.jpg

↑demokaitakedo 5gatunojitennde 1gatu10kaOPENdaxtutexe~♪
shikamo kisakunaomise~♪
kininaru~♪
tooruchannmo kininaru~♪


   DSC04882mini5.jpg

kokonoomiseha mezurashiionikugatabereruomise~♪
dachounoosashimi kininaru~♪


     DSC04880mini3.jpg

de kokonikitanodesuYO~♪
[hourouki] totemoshouwanafunniki~♪
watashitachino daisukinafunniki~♪
unidonntokagayuumeinanndakeredo yakikare-tabetakaraNE~♪
nodogakawaitakarakitanode~♪


   DSC05268mini6.jpg

hi-channga kafeore~♪
mirukukanntaxtupuri~♪


   DSC05269mini7.jpg

saxtuchixiga mirukise-ki~♪
watashimo mirukise-kinishiteokebayokaxtutaNA~♪
chokokeito kuxtuki-keinookashiwo 2tuomakedetuketekureru~♪

totemoochituitaomisenanode~♪
yuxtukurikuturoide~ ohanashimohazunnjyaimashita~♪ashitaha doyoubiniodekakeshitakijidaYO~♪
web拍手 by FC2